Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie założenia lampy oświetleniowej na ulicy Słowackiego w Kę[picach

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-01-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Paweł Linkiewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kępic Magdalena Majewska

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-01-14