Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie drogi i przydrożnych drzew na odcinku Pustowo - Ciecholub, oraz budowy chodnika w miejscowości Pustowo

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Bućko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kępic Magdalena Majewska

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-05-22