Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście i gminie Kępice

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-06-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Stelmach radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zupoważnienia Burmistrza Skarbnik Kępic Grzegorz Ożóg

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-06-17