Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od stacji PKP Biesowice do stacji PKP Ciecholub

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-06-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Paweł Linkiewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza z-ca Burmistrza Maciej Chaberski

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-07-11