Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie przebudowy chodników w miejscowości Barcino

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Jaromij radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kępic Magdalena Majewska

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-08-28