Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie doprowadzenia do przejezdności ulicy Jaśminowej w Korzybiu

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-10-17, data przekazania: 2019-10-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Artur Szewc radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza z-ca Burmistrza Maciej Chaberski

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-10-30