Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Pomorską

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Busłowicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Kępic Magdalena Majewska

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego, data odpowiedzi: 2019-02-04