Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie 10% zniżki podatku

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Kępic
data wpływu: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zdzisław Maciaszek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z upoważnienia Burmistrza Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych, Kamila Michlewicz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-21