Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Kępicach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Zdzisław Maciaszek

Zdzisław Maciaszek

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej stała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 w sprawie 10% zniżki podatku interpelacja 2019-05-16 2019-05-21

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:21:40 Wybór komisji skrutacyjnej I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 13:22:41 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kępicach I/4/2018 I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 13:20:07 Projekt Uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskich w Kępicach NR I/3/2018 I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 12:55:04 Rozszerzenie porządku obrad I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-11-22 12:58:43 Głosowanie dotyczące składu komisji skrutacyjnej ( wybór w-ce przewodniczącego) I Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:46:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i rekreacji Spółka z o.o. Nr II/5/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:47:40 Projekt uchwały w sprawie zawarcia w 2019 roku umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I”. Nr II/6/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:48:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o.o. Nr II/7/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:51:16 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice . Nr II/8/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:52:16 Projekt uchwały w sprawie Wieloletni ej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr II/9/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:55:54 Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019. Nr II/10/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:59:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2018. Nr II/11/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:00:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. Nr II/12/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:01:51 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Nr II/13/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:02:46 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Nr II/14/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:03:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr II/15/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:04:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Kępice oraz nadania jej Statutu. Nr II/16/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:22:26 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Nr II/17/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:23:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych . Nr II/18/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:24:56 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Nr II/19/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:26:28 Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Skarg wniosków i opinii Rady Miejskiej. Nr ii/20/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:27:48 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018. Nr II/21/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:28:50 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice. Nr II/22/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:29:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr II/23/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:31:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr II/24/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:36:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 22 listopada 2018 r. II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:42:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku posiedzenia, II sesji Rady Miejskiej w Kępicach II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:44:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Kępicach II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:34:34 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo oświadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Nr II/25/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:35:33 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Kępice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. Nr II/26/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:38:40 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach. Nr II/27/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:39:36 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach”. Nr II/28/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 13:40:34 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko. Nr II/29/2018 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2018-12-13 12:54:26 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 II Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:07:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 13 grudnia 2018 r. IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:13:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Kępicach IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:27:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XXXVII/331/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Spółdzielnię Socjalną ”Zielony Punkt” w Towarzystwie Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. poprzez poręczenie weksla do kwoty 102 461,00 zł. Nr IV/37/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:31:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do Statutu Rady Seniorów Gminy Kępice. Nr IV/38/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:33:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej „Razem” na Budowę Centrum Sportów Wodnych Sobótka w Obłężu. Nr IV/39/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:34:44 Projekt uchwały w sprawie zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej „Razem”. Nr IV/40/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:35:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr IV/41/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:36:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr IV/42/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:37:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr IV/43/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:39:46 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw. Nr IV/44/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:40:54 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. Nr IV/45/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:42:23 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLIV/383/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie podziału Sołectwa Darnowo na dwa odrębne sołectwa Darnowo i Ciecholub i utworzeniu sołectwa Ciecholub. Nr IV/46/2019 IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-01-31 12:31:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały dot. Statutu Rady Seniorów Gminy Kępice. IV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:09:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 28 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:12:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia V sesji Rady Miejskiej w Kępicach. V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:20:34 Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy Kępice w Związku Miast Polskich. Nr V/47/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:21:33 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2019. Nr V/48/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:22:29 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. Nr V/49/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:25:46 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap I”. Nr V/50/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:26:48 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr V/51/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:27:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr V/52/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:28:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr V/53/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:29:49 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Nr V/54/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-07 12:30:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr V/55/2019 V Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:08:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:25:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr VI/58/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:26:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr VI/59/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:05:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach. VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:11:02 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach. Nr VI/56/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:12:06 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice spraw związanych z zarządzaniem publiczną drogą powiatową nr 1164G w Biesowicach. Nr VI/57/2019 VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-03-21 14:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia, projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Kęice spraw związanych zarządzaniem publiczną drogą powiatową Nr 1164G w Biesowicach VI sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:08:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z dnia 07 marca 2019 r. i 21 marca 2019 r VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:11:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:16:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 01 września 2019 r. Nr VII/60/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:18:05 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. Nr VII/61/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:19:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenia badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Kępice. Nr VII/62/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:20:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr VII/63/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:21:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr VII/64/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr VII/65/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:23:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice na rok 2019. Nr VII/66/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:25:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr VII/67/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:40:52 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2018. Nr VII/68/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-05-16 12:45:47 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Nr VII/69/2019 VII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:11:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:14:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2018 rok. Nr VIII/70/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:16:43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr VIII/71/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:17:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Kępic. Nr VIII/72/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:41:01 Projekt uchwały w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic. Nr VIII/73/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:41:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Nr VIII/74/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:43:10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/56/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Zarządem Powiatu Słupskiego na przekazanie Powiatowi Słupskiemu pomocy rzeczowej na „budowę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w Biesowicach”. Nr VIII/75/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:44:22 Projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy ul. Niepodległości w Kępicach w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Nr VIII/76/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:45:27 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr VIII/77/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:46:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr VIII/78/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:47:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Nr VIII/79/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:10:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-06-27 10:48:47 Projekt 1. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Nr VIII/80/2019 VIII sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:35:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27 czerwca 2019 r. IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:37:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Kępicach IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:39:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr IX/81/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:41:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o. o. Nr IX/82/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:43:03 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice. Nr IX/83/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:43:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2019. Nr IX/84/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-08-08 15:44:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035. Nr IX/85/2019 IX Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:07:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 08.08.2019 r. X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Kępicach X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:12:48 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr X/86/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:16:12 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice-etap II”. Nr X/87/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:17:12 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr X/88/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:19:27 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr X/89/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:20:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr X/90/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:22:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr X/91/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:23:14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku. Nr X/92/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:24:49 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku. Nr X/93/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:25:48 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr X/94/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:27:11 Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Nadzorczej Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kępicach. Nr X/95/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:28:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 r., nr XXXIII/216/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. Nr X/96/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:29:34 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum. Nr X/97/2019 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:15:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II" X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-09-26 12:21:35 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia zmian do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035 X Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:05:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 26 września 2019 r. XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:08:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XI sesji Rady Miejskiej w Kępicach XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:10:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółdzielni Socjalnej „Zielony Punkt”. Nr XI/98/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:11:48 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XI/99/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:12:37 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2020. Nr XI/100/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:13:33 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2020. Nr XI/101/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:14:33 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2020. Nr XI/102/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:15:35 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej. Nr XI/103/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XI/104/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:17:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XI/105/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:18:32 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XI/106/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:19:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XI/107/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-10-30 14:21:12 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XI/108/2019 XI Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:08:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 28 listopada 2019 r. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:11:46 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:16:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice. Nr XIII/128/2019 XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:17:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XIII/129/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:19:40 Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Kępice. Nr XIII/130/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:21:15 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kępice, w roku szkolnym 2019/2020. Nr XIII/131/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:22:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2019. Nr XIII/132/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:23:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035. Nr XIII/133/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:24:12 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIII/134/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:25:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2020. Nr XIII/135/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:40:06 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Nr XIII/136/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2019-12-19 12:41:09 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Nr XIII/137/2019. XIII Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:11:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 19 grudnia 2019 r. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:15:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kępice do Projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:15:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIV sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:23:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr XIV/138/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:25:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych do Uchwały nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Nr XIV/139/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:26:08 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020. Nr XIV/140/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:27:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XIV/141/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:28:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIV/142/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:29:46 Projekt uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Nr XIV/143/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:30:47 Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Nr XIV/144/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:31:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Nr XIV/145/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:32:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XIV/146/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:49:05 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr XIV/147/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-02-20 12:51:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kępice do Projektu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nr XIV/148/2020 XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:05:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 20 lutego 2020. XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:09:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XV Sesji Rady Miejskiej w Kępicach XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:11:02 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępic w roku 2020. Nr XV/149/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:14:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2019. Nr XV/150/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:20:10 Projekt uchwały w sprawie poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 212 na trasie Korzybie-Bytów i przywrócenia połączeń pasażerskich i towarowych na tym odcinku. Nr XV/151/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:22:58 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nr XV/152/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:26:59 Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „ Kierunek- Mój Biznes” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr XV/153/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:27:53 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020. Nr XV/154/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-05-14 12:43:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. Nr XV/155/2020. XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach wstrzymał się
2020-05-14 12:45:07 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2020-2035. Nr XV/156/2020 XV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:11:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz protokołu z dnia 24 września 2020 roku XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:15:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:16:24 Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenie zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XIX/182/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:17:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową na działkach należących do Powiatu Słupskiego tj. działki drogowe nr 403/1- odcinek ul. Sikorskiego, 288- ul. Niepodległości oraz 79/1-ul. Pomorska. Nr XIX/183/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:19:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2020 roku. Nr XIX/184/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:21:17 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2021. Nr XIX/185/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:22:35 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2021. Nr XIX/186/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:24:31 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2021. Nr XIX/187/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:31:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020. Nr XIX/189/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:32:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035. Nr XIX/190/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:14:25 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcia do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2020-11-05 12:30:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XIX/188/2020 XIX Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:06:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 22 grudnia 2020 roku. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:10:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Kępicach po zmianach. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:12:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólnej realizacji z Gminami: Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka projektu pn. " Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w gm. Słupsk, Kobylnica, Kępice i Ustka". Nr XXII/210/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:15:18 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Nr XXII/211/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:16:57 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Nr XXII/212/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:18:15 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr XXII/213/2021. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:21:20 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora. Nr XXII/214/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:22:52 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Nr XXII/215/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:23:53 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia Koncepcji usług transportowych door-to-door. Nr XXII/216/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:25:08 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barcino. Nr XXII/217/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXII/218/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:28:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXII/219/2021 XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:29:30 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Nr XXII/220/2021. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-02-04 12:09:59 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. XXII Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:05:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 04 marca 2021 roku. XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:10:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:11:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Przytocko, Płocko, Pustowo, Ciecholub, Biesowice, Warcino, Kępice, Żelice, Obłęże, Barcino. Nr XXIV/234/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:12:31 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nr XXIV/235/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:13:39 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2021. Nr XXIV/236/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:14:35 Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Nr XXIV/237/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:15:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2020. Nr XXIV/238/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:16:34 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nr XXIV/239/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:17:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kępice na lata 2021-2026. Nr XXIV/240/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:18:28 Projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2021-2023. Nr XXIV/241/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:20:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Nr XXIV/242/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:21:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXIV/243/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:23:08 Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. Nr XXIV/244/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:23:38 Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kępice w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów. Nr XXIV/245/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:26:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego działki o nr ewid. nr 1/6 o pow. 0,3289 ha, obręb Kępice, położonej w Kępicach. Nr XXIV/246/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:27:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Nr XXIV/247/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:28:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXIV/248/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-05-06 12:30:05 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXIV/249/2021 XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:06:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 06 maja 2021 roku. XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:11:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Kępicach. XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:14:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kępic wotum zaufania za 2020 rok. Nr XXV/250/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:21:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Nr XXV/251/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:22:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. Nr XXV/252/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:42:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Kępice. Nr XXV/253/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:43:48 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Stare koryto Wieprzy". Nr XXV/254/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:44:42 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyrobisko w otulinie Rezerwatu Potoczek". Nr XXV/255/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:45:31 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ciecholub Huta". Nr XXV/256/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:46:25 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bystrzenica w Korzybiu". Nr XXV/257/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:47:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego " Światowid". Nr XXV/258/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:48:22 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Przy zalewie Kępka". Nr XXV/259/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:49:23 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąka za Mzdowcem". Nr XXV/260/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:50:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Na granicy lasu i rzeki". Nr XXV/261/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:51:06 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "W zakolu Wieprzy". Nr XXV/262/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:52:23 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Grodzisko". Nr XXV/263/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:53:38 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zakole Bystrzenicy - Pole Pardusa". Nr XXV/264/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:54:38 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Przy Wieprzy Korzybie". Nr XXV/265/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:55:26 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Borzysław". Nr XXV/266/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:56:24 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łąka storczykowa". Nr XXV/267/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 12:58:28 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyrobisko - Mały lasek". Nr XXV/268/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:00:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nr XXV/269/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:02:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXV/270/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-06-17 13:03:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXV/271/2021 XXV Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:08:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 27.07.2021 r. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:12:49 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:13:30 Głosowanie w sprawie wniosku o przyjęcie do porządku obrad, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:14:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVII sesji Rady Miejskiej w Kępicach, po zmianach. XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:15:43 Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-Gminny”. Nr XXVII/278/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:16:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-Gminny”. Nr XXVII/279/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:17:42 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie. Nr XXVII/280/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:18:53 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap I”. Nr XXVII/281/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:19:59 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II”. Nr XXVII/282/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:21:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kępice, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego do gminnego zasobu nieruchomości. Nr XXVII/283/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:22:27 Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Słupskim, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej. Nr XXVII/284/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:23:18 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody. Nr XXVII/285/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:26:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXVII/286/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:28:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nr XXVII/287/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:29:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVII/288/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:30:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXVII/289/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-09-23 12:32:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/273/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr XXVII/290/2021 XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:10:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kępicach XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:11:14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizacje zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nr XXVIII/291/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:12:01 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr XXVIII/292/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:12:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXVIII/293/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:14:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce wraz z prawem użytkowania wieczystego działek nr 499/1, 499/2, 385/1, 385/2 obręb 0001 Kępice do gminnego zasobu nieruchomości. Nr XXVIII/294/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:15:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności trzech lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie działki nr 499/3, znajdujących się w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Konopnickiej 7 w Kępicach stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Ustce do gminnego zasoby nieruchomości. Nr XXVIII/295/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:15:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXVIII/296/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-10-21 12:16:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr. XXVIII/297/2021 XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:03:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 23 września 2021 r. i 21 października 2021 r. XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:07:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:09:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XXIX/298/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:10:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Kępice. Nr XXIX/299/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:12:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Kępice. Nr XXIX/300/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:13:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych . Nr XXIX/301/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:14:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. Nr XXIX/302/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:15:10 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Nr XXIX/303/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:16:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Nr XXIX/304/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:17:37 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Nr XXIX/305/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:18:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Sp. z o. o. Nr XXIX/306/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:22:09 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badań obecności narkotyków w organizmie na potrzeby Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XXIX/307/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:23:27 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XXIX/308/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:24:41 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2022. Nr XXIX/309/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:25:44 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako postawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2022. Nr XXIX/310/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:26:50 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2022. Nr XXIX/311/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:27:52 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XXIX/312/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:28:44 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Nr XXIX/313/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:29:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2021. Nr XXIX/314/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:30:34 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037. Nr XXIX/315/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:31:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr XXIX/316/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:32:34 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXIX/317/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2021-12-02 12:34:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2022. Nr XXIX/318/2021 XXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:14:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 23 grudnia 2021 r. XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:18:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:19:35 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2022. Nr XXXI/327/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:20:34 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2022. Nr XXXI/328/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:21:34 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2022. Nr XXXI/329/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:22:59 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2022. Nr XXXI/330/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:24:21 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej dot. restrukturyzacji oświaty. Nr XXXI/331/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:26:09 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXX/319/2021 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 grudnia 2021 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części. Nr XXXI/332/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:27:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/224/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji. Nr XXXI/333/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:43:45 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Barcino, obręb ewidencyjny Barcino, gmina Kępice. Nr XXXI/334/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:44:41 Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie” Nr XXXI/335/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:45:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kępice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Nr XXXI/336/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:48:01 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XXXI/337/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:48:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022. Nr XXXI/338/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:50:04 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Nr XXXI/339/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:51:40 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXI/340/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-02-17 12:52:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXI/341/2022 XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:11:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 17 lutego 2022 r XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:16:47 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kępice, obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonkom obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa Ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa. XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:17:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach. XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:19:39 Projekt uchwały w sprawie o wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XXXII/342/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:20:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do klastra energii pod nazwą „Miastecki klaster Energii”. Nr XXXII/343/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:21:43 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kępice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Nr XXXII/344/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:22:45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kępice. Nr XXXII/345/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:24:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie: prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/9 obręb 0001 Kępice wraz z prawem własności: budynku dworca kolejowego, budynku magazynowego, budynku gospodarczego oraz prawem własności infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowej działce. Nr XXXII/346/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:25:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Kępice do gminnego zasobu nieruchomości w zamian za wygaszenie nieprzedawnionych zaległości podatkowych PKP S.A. wobec Gminy Kępice. Nr XXXII/347/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:26:30 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/281/2021 z dnia 23 września 2021 roku, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap I”. Nr XXXII/348/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:27:45 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/282/2021 z dnia 23 września 2021 roku, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub – granica powiatu – Etap II”. Nr XXXII/349/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:28:51 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu policji w Kępicach. Nr XXXII/350/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:36:05 Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kępice, obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małżonkom obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa Ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa. Nr XXXII/351/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:37:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXII/352/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-03-24 12:38:09 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXII/353/2022 XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-04-29 14:06:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-04-29 14:09:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kępice od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budowli (ogrodzenia), oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 1/6 w obrębie Kępice. Nr XXXIII/354/2022 XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-04-29 14:17:29 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Malborku. Nr XXXIII/355/2022 XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-04-29 14:05:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2022. XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-04-29 14:19:53 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2022. Nr XXXIII/356/2022 XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:28:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach. XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:29:42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1162G wraz z drogą gminną G510 w obrębie Darnowo”. Nr XXXV/370/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:30:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do miejscowości Ciecholub”. Nr XXXV/371/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:31:51 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Zarządu Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr XXXV/372/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:33:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/367/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Warcino. Nr XXXV/373/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:35:14 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXV/375/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:35:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXV/376/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:28:04 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kępicach Spółka z o. o. XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-06-27 08:34:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kępicach Spółka z o. o. Nr XXXV/374/2022 XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:10:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 26 maja 2022 r. i 27 czerwca 2022 r. XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:12:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:13:43 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Kępice, w roku szkolnym 2022/2023. Nr XXXVI/377/2022 XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:14:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. Nr XXXVI/378/2022 XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:15:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr XXXVI/379/2022 XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:16:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXVI/380/2022 XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-08-11 12:17:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXVI/381/2022 XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:13:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 11 sierpnia 2022 r. XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:17:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:19:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXXVII/382/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:20:24 Projekt uchwały w sprawie wniosku Nadleśnictwa Warcino z dnia 08.08.2022 roku dotyczącego uzgodnienia programu działań hodowlanych mających za zadanie zachowanie walorów przyrodniczych oraz wysokiego poziomu różnorodności biologicznej. Nr XXXVII/383/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:22:05 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Nr XXXVII/384/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:23:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Pomorze sp. z o. o. z siedzibą w Malborku. Nr XXXVII/385/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:24:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXI/338/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Nr XXXVII/386/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:31:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXVII/387/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-09-29 12:31:57 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXVII/388/2022 XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:13:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów w sesji z dnia 29 września i 24 października 2022 r. XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:18:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:20:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXXIX/392/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:21:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XXXIX/393/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:22:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice służebnościami gruntowymi oraz przesyłu. Nr XXXIX/394/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:23:33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice. Nr XXXIX/395/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:24:33 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kępice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Nr XXXIX/396/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:25:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/385/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o. o. z siedzibą w Malborku. Nr XXXIX/397/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:26:40 Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLII/387/2018 z dnia 06 września 2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nr XXXIX/398/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:27:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVII/386/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Nr XXXIX/399/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:28:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 r., nr XXXIII/216/2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. Nr XXXIX/400/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:29:58 Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Nr XXXIX/401/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:31:27 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Nr XXXIX/402/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:32:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2026”. Nr XXXIX/403/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:33:39 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2023. Nr XXXIX/404/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:34:40 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2023. Nr XXXIX/405/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:35:33 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2023. Nr XXXIX/406/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:36:27 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kępicach oraz uchwalenia Statutu. Nr XXXIX/407/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:37:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XXXIX/408/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-11-24 12:38:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XXXIX/409/2022 XXXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-16 08:07:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-16 08:17:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XL/410/2022 XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-16 08:18:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XL/411/2022 XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:10:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 24 listopada i 16 grudnia 2022 r. XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:13:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:15:03 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kępicach. Nr XLI/412/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:16:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr XLI/413/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:17:20 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz Gminy Kępice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności do znajdujących się na niej budowli, oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/13 i 1/14, położonej w obrębie Kępice. Nr XLI/414/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:19:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/394/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice służebnościami gruntowymi oraz przesyłu. Nr XLI/415/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:20:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/372/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)”. Nr XLI/416/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:21:31 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2022. Nr XLI/417/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:22:41 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037. Nr XLI/418/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:23:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLI/419/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:29:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2023. Nr XLI/420/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2022-12-22 12:31:04 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Nr XLI/421/2022 XLI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 15:14:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:33:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo o świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Nr XLII/423/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:34:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego dla celów przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Nr XLII/424/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:35:13 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Kępice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. Nr XLII/425/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:36:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2023. Nr XLII/426/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:36:46 Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nr XLII/427/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:37:40 Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o. o. Nr XLII/428/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:38:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem projektu budowlanego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o. o. z siedzibą w Malborku. Nr XLII/429/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:39:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr XLII/430/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 16:39:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLII/431/2023 XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 15:11:05 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 15:12:15 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o. o. XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-01-23 15:13:29 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem projektu budowlanego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o. o. z siedzibą w Malborku. XLII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:07:01 Głosowanie w sprawie powołania składu komisji skrutacyjnej XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:29:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 22 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:34:22 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kępicach XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:35:04 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:36:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:37:57 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/433/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:38:48 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/434/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:39:50 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023. Nr XLIII/435/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:40:50 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2023. Nr XLIII/436/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:42:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/402/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Nr XLIII/437/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:43:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/428/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o. Nr XLIII/438/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:44:32 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030. Nr XLIII/439/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:45:29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kępice na lata 2023-2030”. Nr XLIII/440/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:59:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr XLIII/441/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:00:22 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o połączenie miejscowości Łużki z miejscowością Warcino w gminie Kępice oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łużki. Nr XLIII/442/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:01:34 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Gościeradz i Mielęcino jako przysiółków wsi Barwino na odpowiednio kolonię Gościeradz oraz Mielęcino, zlokalizowanych w gminie Kępice. Nr XLIII/443/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:02:32 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kępicach. Nr XLIII/444/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:04:36 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nr XLIII/445/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:06:51 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta i gminy Kępice. Nr XLIII/446/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:08:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr XLIII/447/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 13:08:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLIII/448/2023 XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-02-23 12:35:47 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta i gminy Kępice. XLIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:06:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 23 lutego 2023 r. XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:10:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:12:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/442/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o połączenie miejscowości Łużki z miejscowością Warcino w gminie Kępice oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łużki. Nr XLIV/449/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:13:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/443/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Gościeradz i Mielęcino jako przysiółków wsi Barwino na odpowiednio kolonię Gościeradz oraz Mielęcino, zlokalizowanych w gminie Kępice. Nr XLIV/450/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:14:07 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2023. Nr XLIV/451/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:15:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Ciecholub-Darnowo. Nr XLIV/452/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:15:56 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Nr XLIV/453/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:18:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/421/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Nr XLIV/454/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:19:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr XLIV/455/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-04-13 12:19:57 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLIV/456/2023 XLIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:05:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 25 maja 2023 r. XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:16:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:18:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Barcino, obręb ewidencyjny Barcino, gmina Kępice. Nr XLVI/465/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:19:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Nr XLVI/466/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:20:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/395/2022 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kępice. Nr XLVI/467/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:22:06 Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kępice. Nr XLVI/468/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:22:55 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kępicach. Nr XLVI/469/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:24:05 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Nr XLVI/470/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:24:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr XLVI/471/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-06-29 12:25:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr XLVI/472/2023 XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:09:56 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2023 – 2040. Nr XLVII/474/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:10:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nr XLVII/475/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:12:07 Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Kępicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, utworzonych z udziałem Gminy Kępice stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku. Nr XLVII/476/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:13:12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli w Biesowicach. Nr XLVII/477/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:14:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osowie. Nr XLVII/478/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-09-07 12:15:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pod wezwaniem św. Anny w Barcinie. Nr XLVII/479/2023 XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-10-02 14:02:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-10-02 14:02:59 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XLVIII/480/2023 XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-10-02 14:03:40 Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ulicy Kochanowskiego w Kępicach. Nr XLVIII/481/2023 XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-13 08:06:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia L sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-13 08:09:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr L/487/2023 L sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:05:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji dnia 26 października 2023 r. i 13 listopada 2023 r. LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:10:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:13:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice zarządzanych przez PGK Sp. z o. o. w Kępicach Nr LI/488/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:14:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr LI/489/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:15:51 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kępice „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. Nr LI/490/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:17:15 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Nr LI/491/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:18:39 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Nr LI/492/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:19:56 Projekt uchwały Nr LI/493/2023 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nr LI/493/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:21:05 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kępice, związanego z powiększeniem obszaru cmentarza. Nr LI/494/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:22:14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie elektrowni wodnej Kępice, gmina Kępice. Nr LI/495/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:23:31 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie elektrowni wodnej Kępka, gmina Kępice. Nr LI/496/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:24:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytkowym budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Nr LI/497/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:25:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele filialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Płocku. Nr LI/498/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:26:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele pod wezwaniem św. Anny w Barcinie (etap II). Nr LI/499/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:27:55 Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2024. Nr LI/500/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:29:13 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2024. Nr LI/501/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:30:16 Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2024. Nr LI/502/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:31:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr LI/503/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-11-23 12:32:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. Nr LI/504/2023 LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:10:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 23 listopada 2023 r LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:15:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach. LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:24:56 Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 07 września 2023 r. w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Kępicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, utworzonych z udziałem Gminy Kępice stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku. Nr LII/505/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:26:03 Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Nr LII/506/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:27:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Nr LII/507/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:28:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/490/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kępice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Nr LII/508/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:29:21 Projekt uchwały w sprawie pokrycia kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. Nr LII/509/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:31:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” – modernizacja drogi powiatowej Nr 1162G Przytocko. Nr LII/510/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:32:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego - na budowę chodnika w miejscowości Barcino. Nr LII/511/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:33:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego - na budowę chodnika w miejscowości Obłęże. Nr LII/512/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:34:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr LII/513/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:37:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2023. Nr LII/515/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:38:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040. Nr LII/516/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:39:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040. Nr LII/517/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:43:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2024 Nr LII/518/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:15:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki - Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki – Ciecholub (Gmina Kępice) LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2023-12-21 12:36:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki - Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1165G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1167G na odcinku Biesowiczki – Ciecholub (Gmina Kępice). Nr LII/514/2023 LII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:10:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:29:48 Projekt uchwały sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2024. Nr LIII/519/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:30:45 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2024. Nr LIII/520/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:31:44 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024. Nr LIII/521/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:32:40 Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2024. Nr LIII/522/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:33:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/507/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Nr LIII/523/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:35:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/493/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nr LIII/524/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:36:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/525/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:37:01 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kępic. Nr LIII/526/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:38:13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi słupskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”. Nr LIII/527/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:39:16 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/513/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. Nr LIII/528/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:40:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/529/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:41:37 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/530/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:42:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/531/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:43:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/532/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:44:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/533/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:45:48 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Kępice. Nr LIII/534/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:47:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2024. Nr LIII/535/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-03-07 12:48:48 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040. Nr LIII/536/2024 LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za