Przejdź do treści

Henryk Palewski

Zdjęcie: Henryk Palewski
Zdjęcie: Henryk Palewski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt henrykpalewski@kepice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 12:44:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad. I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 13:27:51 Projekt uchwały w prawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach. I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 13:30:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach. I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 13:38:14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach. I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 13:39:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz powołania Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kępicach. I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 12:16:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia komisji skrutacyjnej I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-06 12:47:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia komisji skrutacyjnej I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-24 12:31:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-24 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kępic. II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za
2024-05-24 12:32:53 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2024. II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach za